Назва видання: «Київський економічний науковий журнал»

Рік заснування: 2023

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 942 Протоколу № 11 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 березня 2024 р.)

Ідентифікатор медіа: R30-03429

Про видання: «Київський економічний науковий журнал» – це науковий журнал з економічних наук, заснований у 2023 році ПЗВО «Київський міжнародний університет» та ВД «Гельветика».

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні висвітлюються сучасні тенденції розвитку економіки, актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки, регіональної економічної політики, світового господарства, інноваційних трансформацій державного управління в Україні; розкриваються особливості підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, менеджменту, маркетингу, інноваційної та інвестиційної діяльності; визначаються основні напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи, фондового ринку України; досліджується досвід іноземних держав щодо розбудови національної економіки; аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин.
Журнал буде корисним для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними питаннями економіки. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків. Запрошуємо всіх охочих до співпраці!

Засновники видання: Київський міжнародний університет; Видавничий дім «Гельветика».

ISSN: 2786-765X (print); 2786-7668 (online)

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3); Наказ МОН України від 25.10.2023 року № 1309 (додаток 4)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 – Економіка; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля; 292 – Міжнародні економічні відносини; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus.

Тематичні рубрики журналу:
1. Економіка
2. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3. Менеджмент
4. Маркетинг
5. Підприємництво та торгівля
6. Публічне управління та адміністрування
7. Міжнародні економічні відносини

Метою журналу є передача знань із досвіду, накопиченого світовою спільнотою та науковими школами університету; вироблення нових перспектив (у галузі наук: економіка; фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; менеджмент; маркетинг; підприємництво та торгівля; публічне управління та адміністрування; міжнародні економічні відносини) для соціально-економічного розвитку суб'єктів України; оприлюднення результатів теоретичних та емпіричних досліджень науковців, які займаються актуальними питаннями економіки та управління; підвищення якості висвітлення основних результатів дисертаційних досліджень; ознайомлення читачів із прогресивним світовим досвідом упровадження наукових розроблень із економічних наук у різні галузі світового господарства.

Завдання журналу – надання вченим можливості публікувати результати наукових досліджень; забезпечення міжнародних та міжрегіональних науково-координаційних функцій в якісному та своєчасному висвітленні основних результатів наукових напрацювань авторів журналу; привертання уваги до найбільш актуальних перспективних і цікавих напрямів наукових досліджень за тематикою журналу; висвітлення нових наукових результатів, які мають істотне значення у різних галузях фундаментальної та прикладної науки з економіки; налагодження обміну думками між дослідниками з різних регіонів і країн; створення середовища відкритості та доступності для широкого висвітлення результатів наукових праць здобувачів освіти, які працюють над дисертаційними дослідженнями у різних галузях економіки; формування постійного стійкого інтересу в наукової спільноти до публікації журналу.

Журнал відкритий для всіх зацікавлених осіб та організацій. Редколегія журналу запрошує нових авторів із аналітичними матеріалами, науковими статтями, рецензіями.