Авторські права

Автори, чиї статті публікуються у відкритому доступі, зберігають за собою усі авторські права, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Автор засвідчує, що поданий матеріал:
- не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
- не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

До прав, які автор передає редколегії журналу «Київський економічний науковий журнал», зокрема, належать права на:
- публікацію статті українською або англійською мовою та розповсюдження її друкованої версії;
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу;
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:
- використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;
- використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;
- використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
- в усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Статті відкритого доступу (журнали відкритого доступу)
Статті з відкритим доступом публікуються відповідно до Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0. Ця ліцензія дозволяє іншим розповсюджувати, редагувати, вносити зміни та брати вашу роботу за основу, навіть з комерційною метою, за умови зазначення авторства.

Обов’язки авторів

Автори повинні гарантувати, що представлена робота оригінальна і не була опублікована в іншому місці будь-якою мовою. Якщо ж автори використовували роботу і / або слова інших, про це зроблені відповідні посилання.

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також охарактеризувати її значущість. Текст дослідження повинен містити достатньо докладну інформацію і посилання. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятні.

Автор не повинен взагалі публікувати текст, що описує по суті одне й теж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Належне визнання роботи інших завжди має бути присутнім у поданій на розгляд науковій праці. Автори повинні згадати та послатись на публікації, які вплинули на їхні дослідження.

Автори також повинні враховувати наступне: редакція журналу здійснює суворий контроль за надмірним (не більше 2-ох – 3-ох посилань) і не виправданим цитуванням власних публікацій, у разі виявлення подібних явищ, такі статті не будуть прийматись до публікації.

Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані.