Контакти

Адреса засновника видання:
Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»
вул. Львівська, 49, м. Київ, Україна, 03179

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua