Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Могилевська Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету (Україна)
E-mail: mohylevska@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8482-7950
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208723912
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NsxBRv0AAAAJ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Сидоренко Оксана Василівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)
E-mail: sydorenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5671-2133
Web of Science ResearcherID: ACG-3425-2022
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216787687
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jnf-RwUAAAAJ

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Абуселідзе Георгій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія)
E-mail: abuselidze@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5834-1233
Web of Science ResearcherID: P-7682-2016
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204928171

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, доцент кафедри публічної економіки факультету економіки та управління Університету Масаріка (Чеська Республіка)
E-mail: aleinikova@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
Web of Science ResearcherID: T-3392-2018
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208315807
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EWfpVzMAAAAJ

Бондаренко Вікторія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету (Україна)
E-mail: bondarenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9736-7789
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219438377
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pGK0tjUAAAAJ

Васильківський Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету (Україна)
E-mail: vasylkivskyi@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4949-078X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210340136
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KrcwXnkAAAAJ

Гривківська Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій (Україна)
E-mail: hryvkivska@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4160-5914
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211299822
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BHV8cLAAAAAJ

Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету (Україна)
E-mail: datsii@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0640-6426
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219854973
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vmZldoUAAAAJ

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна)
E-mail: diehtiar@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6413-3580
Web of Science ResearcherID: А-9709-2017
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382

Диха Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету (Україна)
E-mail: dykha@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4405-9429
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189354571
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pIl5Ae4AAAAJ

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій (Україна)
E-mail: drahan@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7606-2385
Web of Science ResearcherID: F-5073-2018
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220204023
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OacshPUAAAAJ

Захарін Сергій Володимирович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Україна)
E-mail: zakharin@kymu.kyiv.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36054249200

Заяць Олена Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна)
E-mail: zaiats@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-8706
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220931164
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HSH-4772-2023
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=t6TdNgcAAAAJ

Іщенко Наталія Федорівна, доктор філософії за спеціальністю «Економіка», доцент, доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету (Україна)
E-mail: ishchenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3745-9742
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214226736
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9-aTzhkAAAAJ

Карковська Вероніка Ярославівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)
E-mail: karkovska@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0178-4137
Web of Science ResearcherID: R-8006-2017
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069470700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s7cloPUAAAAJ

Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (Україна)
E-mail: larina@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2712-7824
Web of Science ResearcherID: U-5898-2017
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211388821
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KoVTE7kAAAAJ

Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, науковий співробітник кафедри соціології Берлінського технічного університету (Німеччина)
E-mail: levchenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-6924
Web of Science ResearcherID: AAD-4056-2020
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57258686100

Назарчук Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету (Україна)
E-mail: nazarchuk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9153-0733
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UluKMp8AAAAJ

Намлієв Євген Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, професор Вищої соціально-економічної школи (Польща)
E-mail: namliev@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3813-9717
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=l0yhGycAAAAJ&hl=uk

Новікова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України (Україна); візит професор Балтійської міжнародної академії (Латвія)
E-mail: novikova@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7322-6727
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217106303
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AjWcGA0AAAAJ

Парсяк Володимир Никифорович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна)
E-mail: parsiak@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4756-8977
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36070020300
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VuwQ47kAAAAJ

Пєтухова Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій (Україна)
E-mail: pietukhova@kymu.kyiv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4020-6949
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218282204&eid=2-s2.0-85104448747
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7kBLdP0AAAAJ

Приходько Володимир Панасович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету (Україна)
E-mail: prykhodko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1354-5195
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Dz7I280AAAAJ

Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор, проректор з аналітичної та дослідницької роботи Європейського університету (Україна)
E-mail: prokopenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8831
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221374833
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qPGJWIoAAAAJ

Ребілас Рафал, PhD in Economics, професор, проректор з питань міжнародних відносин Вищої школи бізнесу (Польща)
E-mail: rebilas@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7926-1155
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205390225
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ILeX3DkAAAAJ

Романова Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Міжрегіональної академії управління персоналом (Україна)
E-mail: romanova@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2292-6616
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208721367
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UAuIKHsAAAAJ

Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету (Україна)
E-mail: samoilyk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1335-2331
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204215090
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QTPKNJAAAAAJ

Сікхарулідзе Давид, доктор філософії (економічні науки), професор кафедри міжнародного бізнесу, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1738-9828
Web of Science ResearcherID: FXG-2932-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pfbf9Y0AAAAJ

Слободяник Анна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, головний спеціаліст Міністерства економіки України (Україна)
E-mail: slobodianyk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6437-0033
Web of Science ResearcherID: D-8624-2018
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216372684
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=T_c27bgAAAAJ

Станасюк Наталія Степанівна, доктор економічних наук, професор, заступник директора інституту економіки і менеджменту з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)
E-mail: stanasiuk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6885-9431
Web of Science ResearcherID: R-5415-2017
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203115646
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pv_id4IAAAAJ

Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна)
E-mail: tarasiuk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5112-102X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214469262
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WXqX4gQAAAAJ

Усюк Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Поліського національного університету (Україна)
E-mail: usiuk@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1809-0502
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193889454
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-fBWWhgAAAAJ

Хоменко Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська політехніка» (Україна)
E-mail: khomenko@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0839-4636
Web of Science ResearcherID: F-3881-2014
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4yw6lbUAAAAJ

Чала Ніна Дмитрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)
E-mail: chala@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0356-9003
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214136890
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QuUVX40AAAAJ

Шпильова Юлія Борисівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, cтарший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Україна)
E-mail: shpylova@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0220-0041
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sqwF3dQAAAAJ

Яловега Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету (Україна)
E-mail: yaloveha@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5351-545X
Web of Science ResearcherID: R-1131-2016
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=njviNEgAAAAJ

Яструбський Михайло Ярославович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», керівник Центру китайсько-української співпраці Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)
E-mail: yastrubskyi@kymu.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8032-4501
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212607517
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=n2_qe1oAAAAJ