ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Ключові слова: товарна біржа, фінансові інструменти, ф’ючерси, опціони, маржа, премія, клірингова палата, товарні індекси, комбіновані стратегії

Анотація

Статтю присвячено дocлiджeнню наукових знань про методи оцінки що мають вплив на формування цін на сільськогосподарську продукцію. Авторами, на основі проведеного аналізу наукових знань про методи оцінки факторів, що мають вплив на формування цін на агропромислову продукцію, з’ясовано, що для сільськогосподарських товаровиробників важливо мати стратегії управління ризиками, щоб зменшити вплив коливань цін на їхні доходи. Доведено, що використання балансового методу у нашому дослідженні є стратегічно важливим для аналізу взаємодії національних ринків і їх впливу на світовий ринок зернових та зворотно, при цьому балансовий підхід забезпечує точний розподіл ресурсів (пропозиції) та їх використання (попит), що робить його ефективним інструментом для визначення стану сільськогосподарського сектору.. Встановлено, що ситуація на ринку переважно визначається найбільшими країнами-експортерами, які фактично встановлюють цінові стандарти для всієї глобальної продукції. З цього випливає, що для вивчення механізмів ціноутворення найбільш об'єктивно цікавлять нас, передусім, країни, що виступають найбільшими експортерами кукурудзи, а не лише найбільшими її виробниками. Авторські дослідження та aнaлiз пoкaзaв, щo концентрація споживання кукурудзи в світі може бути розділена на багато зон, проте чітко виділяються такі регіони, як Азія, де країни переважно є дефіцитними та імпортують кукурудзу із США, країни Центральної Америки, які також імпортують переважно з США та Південної Америки. Країни Північної Африки та Європейський Союз імпортують переважно з Південної Америки. Важливим для розуміння центрів ціноутворення є пошук референтних ринків, які можуть існувати на різних рівнях (світовому, європейському, регіональному та локальному). Водночас вивчення референтних ринків у світовому контексті дозволяє краще розуміти та передбачати динаміку цін на кукурудзу, враховуючи важливі глобальні та регіональні фактори.

Посилання

Black F., “The Pricing of Commodity Contracts”, Journal of Financial Economics 3 (1976): 167–179.

Breeden D.T., “Consumption Risk in Futures Markets”, Journal of Finance 35 (1980): 503–520.

Brennan M.J., “The Supply of Storage”, American Economic Review 48 (1958): 50–72.

Danthine J.P., “Martingale, Market Efficiency and Commodity Prices”, Europen Economic Review 10 (1977): 1–17.

Dusak K., “Futures Trading and Investor Returns: An Investigation of Commodity Market Risk Premiums”, Journal of Political Economy 81 (1973): 1387–1406

Slobodianyk, A., Abuselidze, G., Buriak, R., Muzychenko, A., Momot, O., Romanova, L. (2022). Stock Trading Indices: A Mechanism for Attracting Speculative Capital. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M. (eds) XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021". Lecture Notes in Networks and Systems, vol 246. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-81619-3_100

Slobodianyk A., Abuselidze G. Influence of speculative operations on the investment capital: Anempirical analysis of capital markets. E3S Web of Conferences. 2021. № 234. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400084

Abuselidze G., Slobodianyk A. Value Assessment of Shares of Corporate Issuers by Applying the Methods of Fundamental Analysis in the Stock Exchange Market. The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. № 206. Р. 25–39. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72110-7_3

Slobodianyk A.M. 2017. Relevance of the stock market: the Ukrainian aspect. Global and national problems of economy. 2017. № 19. р. 107–112.

Zaborovsky V.P. The current state and prospects of development of exchange trade in Ukraine. Scientific works. Ekonomika .2015. № 265. р. 15–20.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Заїнчковський, А., Парій, Л., Благодатний, А., & Ніколаєв, О. (2024). ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ. Київський економічний науковий журнал, (4), 79-86. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-11