ІННОВАЦІЙНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: інновації, ризик, економічна криза, антикризове управління, стратегія, адаптація, економічна стійкість, бізнес-модель

Анотація

У даному дослідженні представлено розробку основ стратегічного управління та антикризових механізмів у підприємницьких структурах харчової промисловості, включаючи методи подолання кризових явищ і способи адаптації до змінюваних ринкових умов. Це передбачає дослідження впливу економічних криз на підприємницьку діяльність і розробку ефективних стратегій антикризового управління, що сприяють збереженню та розвитку економічної стійкості в нових умовах, враховуючи інноваційні підходи в економіці. Дослідження спрямоване на ідентифікацію ключових елементів, які мають бути інтегровані в бізнес-моделі для підвищення їх стійкості до зовнішніх шоків та змін ринкового середовища. Особлива увага приділяється аналізу ролі інновацій, цифрової трансформації та соціальної відповідальності у формуванні стійких та адаптивних бізнес-стратегій, здатних протистояти викликам глобальної економічної нестабільності. Важливу роль при цьому відводиться дослідженню поведінки підприємства в результаті можливих видів загроз його економічній діяльності, ризик яких посилюється в кризові періоди розвитку економіки. Розглядається процес впровадження ефективних методів антикризового управління для підприємств харчової промисловості, що сприяють ранньому виявленню та нейтралізації потенційних ризиків, як ключового фактору збереження операційної гнучкості та стратегічної адаптивності, що забезпечує підприємствам необхідну основу для прийняття своєчасних рішень, запобігання втратам і використання нових ринкових можливостей, що, в свою чергу, сприяє зміцненню їх конкурентних позицій у довгостроковій перспективі. Впровадження даних методів взято за основу побудови інноваційної бізнес-моделі функціонування підприємств харчової промисловості в умовах глобальних деструктивних процесів в економіці з урахуванням ідентифікації ключових елементів, які мають бути інтегровані в бізнес-модель для підвищення стійкості господарської діяльності зазначених суб'єктів у даних умовах.

Посилання

Nosratabadi, S., Mosavi, A., & Lakner, Z. (2020). Food Supply Chain and Business Model Innovation. Foods, 9, 132. DOI: https://doi.org/10.3390/foods9020132

Naumova, L., Naumova, O., & Naumov, O. (2019). Management of innovative development of the food industry in the context of global environmental and economic challenges. Economic innovations. 21(2(71), 91-101.DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.2(71).91-101

Efimenko, A., Pivovarov, V., & Yerafeyenka, D. (2023). Transformation of mechanisms of sustainable development of food industry enterprises: preconditions for winning the competition by upgrading the business model of the food factory. Agrarian Economics, 1(11), 57-70. DOI: https://doi.org/10.29235/1818-9806-2023-11-57-70

Bigliardi, B., & Galati, F. (2013). Models of adoption of open innovation within the food industry. Trends in Food Science and Technology, 30, 16-26. DOI: https://doi.org/10.1016/J.TIFS.2012.11.001

Zouaghi, F., & Sánchez, M. (2016). Has the global financial crisis had different effects on innovation performance in the agri-food sector by comparison to the rest of the economy?. Trends in Food Science and Technology, 50, 230-242. DOI: https://doi.org/10.1016/J.TIFS.2016.01.014

Misati, R., & Ngoka, K. (2024). Drivers of manufacturing export performance and competitiveness. In Tanzania's Economic Development: A Firm-Level Perspective (pp. 1-256). Oxford: Oxford University Press. Available at: https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=tCX2EAAAQBAJ&redir_esc=y

Bivona, E., & Cruz, M. (2021). Can business model innovation help SMEs in the food and beverage industry to respond to crises? Findings from a Swiss brewery during COVID-19. British Food Journal, 123(11), 3638-3660 DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2020-0643

Kawane, T., Adu-Gyamfi, B., Cao, Y., & Zhang, Y. (2024). An Adaptation and Resilience Measure for MSMEs amid the COVID-19 Pandemic in Japan: Lessons from the Food Service Industry for Collaborative Future. Sustainability, 16(4), 1550. DOI https://doi.org/10.3390/su16041550

Tell, J., Hoveskog, M., Ulvenblad, P., Ulvenblad, P., Barth, H., & Ståhl, J. (2016). Business Model Innovation in the Agri-food Sector. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 7(2), 1-13. DOI: https://doi.org/10.4018/IJSESD.201604010

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Кацицка, Г. (2024). ІННОВАЦІЙНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 98-107. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-14