ЗАКОРДОННИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗВІДХОДНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • Джафарлі Орудж Бахрам Огли Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0009-0002-9013-8697
Ключові слова: державна політика, механізми, організаційно-правовий досвід, принципи, сфера безвідходного аграрного виробництва

Анотація

Розглянуто досвід реалізації державної політики у сфері поводження з відходами у чотирьох країнах – Німеччині, Швеції, Швейцарії та Японії. Аналіз цього досвіду акцентований на національній специфіці систем управління, що склалися в цій галузі. Саме в цих країнах реалізується найдієвіша державна політика у сфері екології, яка виявляє в тому числі найсучасніші методи управління відходами. Встановлено, що Німеччина займає лідируючу позицію у світовій торгівлі екологічною продукцією. У цій країні отримують п'яту частину всіх «зелених» технологій, що патентуються у світі. У про «зелених» галузях промисловості зайнято близько 5% всього чинного населення Німеччини. При цьому Німеччина посідає провідне становище у світі у сфері сортування сміття. З метою зниження утворення муніципальних відходів федеральний уряд вжив Програму заходів щодо зниження кількості відходів у 2013 році відповідно до розділу 33 «Закону про утилізацію відходів». Коефіцієнт переробки муніципальних відходів у Німеччині до 2017 року становив 67%. Частка муніципальних відходів у Німеччині, що розміщуються на полігонах, знизилася у 2018 році до 0,2%. Всі вжиті німецьким законодавством кроки зробили управління відходами в цій країні одним із найдосконаліших у світі. У Швеції діє система поділу відповідальності за збирання та обробку відходів. Власники будинків відповідають за роздільний збір відходів у відповідні контейнери, які вивозяться у певні дні тижня. Кількість різних фракцій сміття становить від 10 до 15 у різних муніципалітетах, на яких також лежить відповідальність за збирання відходів магазинів, кафе, ресторанів тощо. У Швейцарії регулювання екологічної обстановки здійснює Федеральний департамент довкілля, транспорту, енергетики та комунікацій, до структури якого входить Федеральне відомство з охорони довкілля. У законодавчій базі Швейцарії сортування сміття за категоріями та його транспортування до пунктів прийому є обов'язковим, при невиконанні вимог закону громадяни сплачують штраф. Для України видається важливим вивчити світовий досвід управління відходами в цілому та його складові компоненти зокрема для визначення можливості застосування існуючих світових практик. Так, розглянувши лише деякі практичні методи Німеччини, Швеції, Швейцарії та Японії, можна запропонувати до впровадження та розвитку такі способи, що зарекомендували себе з позитивного боку, як: введення роздільної відповідальності за розміщення та утилізацію відходів, максимальне обмеження утворення відходів виробництва та споживання, розширення можливостей збуту вторинної сировини, що отримується при утилізації відходів, вжиття заходів щодо запобігання утворенню відходів, а також раціоналізації збору та сортування відходів, дотримання норм та вимог, що пред'являються до небезпечних відходів, недопущення змішування відходів.

Посилання

Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2008/98/ЄС від 19.11.2008. «Про відходи та скасування ряду Директив». URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/direktiva_2008_98_es.pdf

Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries. EEA. 2013. Copenhagen. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства: навч. посібник. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 284 с.

Жемойда О.В. Державне управління у сфері сільського господарства: навч. посіб.; уклад. О.В. Ярошенко. Київ : НАДУ, 2013. 56 с.

Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. Київ : ІАЕ УААН, 2002. 430 с.

Directive of the European Parliament and for the sake of the European Union 2008/98/EC dated 11/19/2008. “About the entry into a number of Directives.” Available at: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/direktiva_2008_98_es.pdf

Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries. EEA. 2013. Copenhagen. Available at: https://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Mazur K.V., Kubay, O.G. (2020) Management of agrarian enterprise, Tvory, Vinnytsia, Ukraine.

Zhemojda O.V. (2013), Derzhavne upravlinnia u sferi sil's'koho hospodarstva [Public administration in the agriculture policy], NAPA, Kyiv, Ukraine.

Mohyl'nyj O.M. (2002) Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v period transformatsii ekonomiky [Public regulation of agricultural production in the period of economic transformation], IAE UAAN, Kyiv, Ukraine.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Бахрам Огли, Д. О. (2024). ЗАКОРДОННИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗВІДХОДНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Київський економічний науковий журнал, (4), 66-70. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-9