ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Ключові слова: бізнес, підприємство, держава, інновації, підтримка

Анотація

Успіх в інноваційній діяльності країни, як свідчить європейський приклад, досягається за умови інтеграції (тобто об’єднання) державних інтересів, бізнес-структур, наукових навчальних закладів та професійних. Держава та бізнес мають бути замовниками, споживачами та співінвесторами інноваційного продукту. Обгрунтовано, що умови військового стану можуть негативно впливати на інноваційну діяльність підприємств харчової промисловості через різні фактори, такі як зниження попиту на продукцію, зменшення виробництва, зміна пріоритетів держави тощо. Виявлено основні виклики, з якими стикаються підприємства харчової промисловості в умовах військового стану, зокрема: зниження попиту (військові дії на території України призвели до зменшення споживчої активності населення, утворення численної кількості тимчасово переміщених осіб, економічної нестабільності. Менші прибутки зумовили зниження зайнятості та скорочення персоналу. Виникли проблеми з поставками через перекриття торгівельних шляхів, зниження логістичних можливостей, зростання витрат на транспортування товарів, затримки у поставках та здорожчання вартості постачання сировини); зниження інвестицій (повномасштабне військове вторгнення на територію України вплинуло на довіру інвесторів та доступ до фінансових ресурсів. Як наслідок, скоротились можливості для розвитку бізнесу); зростання ризику безпеки (під впливом військових дій можуть зростати ризики для загальної безпеки працівників та інфраструктури. Захист бізнесу та його активів стає додатковим викликом. Зміна конкурентного середовища впливає безпосереднім чином на зміну бізнес-середовища, зростання конкуренції та зміни в розподілі ринку, до чого підприємствам потрібно пристосовуватися та змінити стратегії діяльності, що безумовно, знижує інноваційну діяльність суб’єктів господарювання).

Посилання

Kacicka G. (2023). "Zarządzanie kryzysowe w dobie wojny na Ukrainie", Karpacki Przegląd Naukowy, NR 1(41), pp. 69-84. URL: http://www.ktnio.pl/Home/PokazPdf?nazwaPliku=KPN%20kwartalnik%2FKarpacki%20Przegl%C4%85d%20Naukowy%20Nr%201(41)-2023.pdf

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Гаврис Т.В., Швед Н.Ю., Осадча А.Б., Тітаєвська Є.С., Коваленко О.В. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2022 році: науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2023. 94 с.

Mind. URL: https://mind.ua/news/20263287-global-innovation-index-2023-ukrayina-na-55-mu-misci

Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/after-2023-miss-wall-street-caves-to-stock-rally-few-saw-coming

Савастєєва О., Журавльова Т., Скляров Д. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в національних умовах неоіндустріального розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-31

Дія. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-sicni-2023-roku

Kacicka G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

FMCG Gurus. URL: https://fmcggurus.com/blog/fmcg-gurus-the-importance-of-clean-label-in-2023/

Kacicka G. (2023). "Zarządzanie kryzysowe w dobie wojny na Ukrainie", Karpacki Przegląd Naukowy, NR 1(41), pp. 69-84. Available at: http://www.ktnio.pl/Home/PokazPdf?nazwaPliku=KPN%20kwartalnik%2FKarpacki%20Przegl%C4%85d%20Naukowy%20Nr%201(41)-2023.pdf

Pisarenko T.V., Kuranda T.K., Havrys T.V., Shved N.Yu., Osadcha A.B., Titaevska E.S., Kovalenko O.V. Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2022: scientific and analytical report. K.: UkrINTEI, 2023. 94 p.

Mind. Available at: https://mind.ua/news/20263287-global-innovation-index-2023-ukrayina-na-55-mu-misci

Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/after-2023-miss-wall-street-caves-to-stock-rally-few-saw-coming

Savasteyeva O., Zhuravlyova T., Sklyarov D. State financial support of innovative activity in national conditions of neo-industrial development. Economy and society. 2022. No. 35.

Action. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-sicni-2023-roku

Kacicka G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

FMCG Gurus. Available at: https://fmcggurus.com/blog/fmcg-gurus-the-importance-of-clean-label-in-2023/

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Гривківська, О., & Горінний, М. (2024). ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Київський економічний науковий журнал, (4), 49-53. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-6