ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • І.Є. Калінін Львівський університет бізнесу та права
  • Р.Р. Русин-Гриник Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0003-2895-6437
  • Р.О. Борсук Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: цифровий бізнес, євроінтеграція, інноваційні переваги, принципи розвитку, комплексний підхід

Анотація

На основі детального аналізу ключових принципів розвитку систем цифрового бізнесу в контексті євроінтеграційних процесів, доведено, що гармонізація законодавства, доступ до єдиного ринку ЄС, технологічні інновації, фінансування та інвестиції, стандартизація та сертифікація, кібербезпека, освіта та розвиток навичок, цифрова інфраструктура та крос-культурне співробітництво відіграють вирішальну роль у стимулюванні зростання та інновацій у цифровому бізнесі. Аргументовано, що ці принципи сприяють створенню сприятливого середовища для розвитку цифрових підприємств, забезпечуючи їм необхідні умови для ефективної діяльності, масштабування та інтеграції на європейському ринку. Обгрунтовано, що успіх цифрового бізнесу в євроінтеграційному контексті залежить не лише від внутрішніх стратегій компаній, але й від зовнішніх факторів, таких як політична воля, економічні ініціативи та міжнародна співпраця. Таким чином, комплексний підхід до розвитку цифрового бізнесу, що включає застосування вказаних принципів, є ключем для досягнення сталого зростання та інноваційної переваги на глобальному ринку.

Посилання

Штовба О. Пріоритетні задачі смартизації шопінгу у традиційному гіпермаркеті за принципами RETAIL 4.0. Innovation and Sustainability. 2023. № (2). С. 8–17. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.8.17

Bascur C, & Rusu C. Customer Experience in Retail: A Systematic Literature Review. Applied Sciences. 2020. № 10 (21). DOI: https://doi.org/10.3390/app10217644

Rajasshrie P., Brijesh S. & Yogesh K. Dwivedi, Shopping intention at AI-powered automated retail stores (AIPARS), Journal of Retailing and Consumer Services. 2020. Vol. 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102207

Tan Y.-C., Chandukala S.R. & Reddy S.K. Augmented Reality in Retail and Its Impact on Sales. Journal of Marketing. 2022. № 86(1). С. 48–66. DOI: https://doi.org/10.1177/0022242921995449

Tolstoy D., Nordman E. R., Hånell S. M. & Özbek N. The development of international e-commerce in retail SMEs: An effectuation perspective, Journal of World Business. 2021. Vol. 56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101165

Saleem M., Kamarudin S., Shoaib H.M. & Nasar A. Retail Consumers’ Behavioral Intention to Use Augmented Reality Mobile Apps in Pakistan, Journal of Internet Commerce. 2022. № 21:4. С. 497–525, DOI: https://doi.org/10.1080/15332861.2021.1975427

Wallenburg C.M., Einmahl L., Lee K.-B. and Rao S. On packaging and product returns in online retail–Mailing boxes or sending signals?. J Bus Logist. 2021. № 42. С. 291–308. DOI: https://doi.org/10.1111/jbl.12273

Shankar V., Kalyanam K., Setia P., Golmohammadi A., Tirunillai S., Douglass T., Hennessey J., Bull J.S. & Waddoups R. How Technology is Changing Retail, Journal of Retailing. 2020. Vol. 97. Issue 1. P. 13–27. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2020.10.006

Shtovba O. (2023) Priority tasks of smartizing shopping in a traditional hypermarket according to the principles of RETAIL 4.0. Innovation and Sustainability, no. (2), pp. 8–17. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.8.17

Bascur C. & Rusu C. (2020) Customer Experience in Retail: A Systematic Literature Review,. Applied Sciences, 10 (21), 7644. https://doi.org/10.3390/app10217644 .

Rajasshrie P., Brijesh S., & Yogesh K. (2020) Dwivedi, Shopping intention at AI-powered automated retail stores (AIPARS). Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102207

Tan Y.-C., Chandukala S. R., & Reddy S. K. (2022) Augmented Reality in Retail and Its Impact on Sales,. Journal of Marketing, no. 86(1), pp. 48–66. DOI: https://doi.org/10.1177/0022242921995449

Tolstoy D., Nordman E. R., Hånell S. M. & Özbek N. (2021) The development of international e-commerce in retail SMEs: An effectuation perspective. Journal of World Business, vol. 56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101165

Saleem M., Kamarudin S., Shoaib H. M. & Nasar A. (2022) Retail Consumers’ Behavioral Intention to Use Augmented Reality Mobile Apps in Pakistan. Journal of Internet Commerce, no. 21:4, pp.497-525, DOI: https://doi.org/10.1080/15332861.2021.1975427

Wallenburg C. M., Einmahl L., Lee K.-B. and Rao S. (2021) On packaging and product returns in online retail—Mailing boxes or sending signals”?. J Bus Logist, no. 42, pp. 291–308. DOI: https://doi.org/10.1111/jbl.12273

Shankar V., Kalyanam K., Setia P., Golmohammadi A., Tirunillai S., Douglass T., Hennessey J., Bull J. S. & Waddoups R. (2020) How Technology is Changing Retail. Journal of Retailing, vol. 97, issue 1, pp. 13–27, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2020.10.006 .

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Калінін, І., Русин-Гриник, Р., & Борсук, Р. (2024). ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Київський економічний науковий журнал, (4), 87-92. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-12