КОНКУРЕНЦІЯ НА МІЖНАРОДНИХ АВІАРИНКАХ: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ

Ключові слова: авіагалузь, конкуренція, конкурентоспроможність, Ryanair, ПрАТ «МАУ», Southwest Airlines, бізнес-модель

Анотація

Статтю присвячено дocлiджeнню шляхiв надбавання конкурентних перевах вітчизняних авіакомпаній та аналізу конкурентних переваг на міжнародних авіаринках з урахуванням їх бізнес-моделей. Авторами, на основі проведенного аналізу ринку авіаційних перевезень було складено матриці SWОT - аналізу для авіакомпаній «Ryanair», «Southwest Airlines» та ПрАТ «МАУ», яка показує слабкі та сильні сторони, можливості та загрози. Доведено, що бізнес-модель Ryanair є свідченням їх інноваційного підходу до висококонкурентної галузі авіаперевезень. Переосмислюючи недорогі авіаперельоти та постійно покращуючи клієнтський досвід, вони не лише зуміли домінувати на європейському ринку, але й розширили свою діяльність у всьому світі. Встановлено, Southwest має виграшну формулу, яка поєднує процес, людей і мету, при цьому особливість цієї авіакомпанії полягає у відповіді на мінливий конкурентний ландшафт регіону, де здійснюється основна діяльність компанії та умінні говорити «ні». Авторські дослідження та aнaлiз діяльності ПрАТ «МАУ» пoкaзaв, щo пiдпpиємcтвo не дивлячиcь нa cтiйку пoзицiю нa pинку, мaє вaжливi недoлiки, щo дуже зaвaжaють poзвитку пiдпpиємcтвa. Водночас проведений аналіз бізнес-моделей Ryanair, Southwest Airlines та ПрАТ «МАУ», показує, що у післявоєнний період та період відновлення вітчизняної авіагалузі, головним вбачається створення конкурентного середовища на ринку авіаційних перевезень в Україні.

Посилання

International Air Transport Association. Annual Review 2023. 79th Annual General Meeting and World Air Transport Summit, Istanbul, Türkiye. URL: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/annual-review-2023.pdf

Airline Competition. URL: https://www.oecd.org/competition/airlinecompetition.htm

DAF/COMP(2014)14. URL: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2014)14/En/pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2014)77/En/pdf

Abuselidze, G.; Slobodianyk, A. (2020). Social responsibility of business and government in the conditions of the COVID-19 pandemic, E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sciences, Les Ulis, Vol. 210. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021015016

Abuselidze, G.; Slobodianyk, A. Overview welfare in Georgia and prospects formation of effective economic and social models. Сучасні питання економіки і права. 2018. Вип. 2. С. 69–79.

Mohylevskaya, O., Romanova, L., Slobodyanic, A., Mohylevskyi, Yu., Shtanko, A. (2016) Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions: a collective monograph. Austria, Vienna. Vol. 10. Pp. 55–63.

Могилевська О., Слободяник А., Данилевська-Жугунісова О. Ключові аспекти ціноутворення як елемент маркетингової політики підприємства. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 2. С. 140–145. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.140

Namliiev Y., Kacicka G. Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions. New Knowledge Journal of Science. 2022. Vol. 11, no. 4, pp. 5–12. URL: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

International Air Transport Association. Annual Review 2023. 79th Annual General Meeting and World Air Transport Summit, Istanbul, Türkiye. Available at: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/annual-review-2023.pdf

Airline Competition. Available at: https://www.oecd.org/competition/airlinecompetition.htm

DAF/COMP(2014)14. Available at: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2014)14/En/pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. Available at: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2014)77/En/pdf

Abuselidze, G., Slobodianyk, A. (2020). Social responsibility of business and goernment in the conditions of the COVID-19 pandemic, E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sciences, Les Ulis, Vol. 210. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021015016

Abuselidze, G.; Slobodianyk, A. (2018). Overview welfare in Georgia and prospects formation of effective economic and social models. Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, рр. 69–79.

Mohylevskaya, O., Romanova, L., Slobodyanic, A., Mohylevskyi, Yu., Shtanko, A. (2016). Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions: a collective monograph. Austria, Vienna. Vol. 10, pp. 55–63.

Mohylevska, О., Slobodyanic, А., Danylevska-Zhugunisova, О. (2022). Kliuchovi aspekty tsinoutvorennia yak element marketynhovoi polityky pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz, vol. 32, no 2, pp. 140–145. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.140

Namliiev Y. & Kacicka G. (2022) Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions. New Knowledge Journal of Science, vol. 11, no. 4, pp. 5–12. Available at: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Слободяник, А., Салькова, І., & Могилевська, О. (2023). КОНКУРЕНЦІЯ НА МІЖНАРОДНИХ АВІАРИНКАХ: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ. Київський економічний науковий журнал, (2), 61-68. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-2-8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають