ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Ключові слова: ринок банківських послуг, банк, послуга, клієнти, угода, операції, розвиток, нові види банківських продуктів, нові види банківських послуг, інновації, цифровізація

Анотація

Статтю присвячено дocлiджeнню теоретико-методичних аспектів цифрової трансформації ринку банківських продуктів і послуг. Авторами, на основі проведенного аналізу наукових знань про теоретико-методичні аспекти цифрової трансформації ринку банківських продуктів і послуг зясовано, що роль банківських установ в економіці стає ще важливішою в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. А тому, щоб забезпечити конкурентоспроможність, банкам варто не лише активно впроваджувати нові технологічні рішення, а й удосконалювати стандартні фінансові продукти та послуги. При цьому, ринок банківських продуктів і послуг є складним економічним простором, який вимагає від банків активного реагування на зміни у внутрішніх та зовнішніх умовах для забезпечення ефективного функціонування і задоволення потреб клієнтів. Доведено, що сучасні банки перетворюються на конгломерати величезних обсягів інформації і потребують готових фінтех-продуктів, які дозволяють їм ефективно зменшувати витрати та збільшувати прибуток. Тому штучний інтелект, обробка великих обсягів даних та ефективне їх використання для таргетингу банківських продуктів наразі визнаються ключовими факторами. Варто зазначити, що для багатьох банків перехід до управління, що базується на аналізі даних (data-driven), стає пріоритетним напрямком цифрової трансформації, отже це дозволяє отримати нові переваги завдяки великим обсягам даних та аналітиці. Встановлено, що технології та інновації грають важливу роль у формуванні сучасного обличчя банківської системи, а їх вплив та використання може тільки зростати в майбутньому. Авторські дослідження та aнaлiз пoкaзaв, щo з урахуванням особливостей внутрішньої діяльності вітчизняних банків пропонується механізм впровадження нових банківських продуктів та послуг. Водночас важливим етапом є отримання охоронних документів, що дозволяє використовувати конкурентні переваги в сучасному світі. З цими документами банки можуть захищати свої розробки та ноу-хау. Враховуючи конкурентний характер банківського сектору, такий захист стає ключовим для забезпечення стабільності та привабливості нових продуктів і послуг на ринку.

Посилання

Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика : навч. посібник. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с.

Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М. Аналіз показників діяльності комерційних банків України. Економіка та суспільство. 2017. № 17. С. 516–521.

Основні показники діяльності банків: дані офіційного сайту Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/

Commercial bank branches (per 100,000 adults). URL: https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?view=chart

EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 2010. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Frame W.S., White L.J. Technological Change, Financial Innovation, and Diffusion in Banking. NYU Working Paper. 2014. № 451/33549.

Abuselidze G. & Slobodianyk A. Pandeconomic crisis and its impact on small open economies: a case study of COVID-19. In International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies EMMFT 2019. 2021. Springer International Publishing. Volume 1. P. 718–728.

Abuselidze G. & Slobodianyk A. (2020) Analysis and control of bankruptcy and reorganization processes: case studies using accounting data. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. Vol. 164.

Vartsaba V.I., Zaslavska O.I. (2018) Suchasne bankivnytstvo: teoriia i praktyka: navch. posibnyk [Modern banking: theory and practice: study guide]. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU "Hoverla", 364 p.

Hataullina E.I., Marshuk L.M. (2017) Analiz pokaznykiv diialnosti komertsiinykh bankiv Ukrainy [Analysis of performance indicators of commercial banks of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 17, pp. 516–521.

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv: dani ofitsiinoho saitu Minfin [Main indicators of banks activity: data from the official website of the Ministry of Finance]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/

Commercial bank branches (per 100,000 adults). Available at: https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?view=chart

EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010). Available at: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Frame W.S., White L.J. (2014) Technological Change, Financial Innovation, and Diffusion in Banking. NYU Working Paper, no. 451.

Abuselidze G. & Slobodianyk A. (2021) Pandeconomic crisis and its impact on small open economies: a case study of COVID-19. In International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies EMMFT 2019. Springer International Publishing, vol. 1, pp. 718–728.

Abuselidze G. & Slobodianyk A. (2020) Analysis and control of bankruptcy and reorganization processes: case studies using accounting data. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences, vol. 164.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-11-30
Як цитувати
Могилевська, О., Кобєлєв, В., & Лисий, В. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ. Київський економічний науковий журнал, (3), 82-90. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-3-13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають